Performance pigeon auction

To jest przyszła aukcja. Wszystkie gołębie będą widoczne, kiedy rozpocznie się licytacja.