Shaun McDonaugh (UK)

Total auction

Zonder meer één der beste liefhebbers van de UK is Shaun McDonough. Hij speelt in één der sterkste centra van Engeland met ongeveer 150 liefhebbers in een straal van 10 km. Shaun bouwde een wonderkolonie met de oude Vandewildemeersch lijnen van zijn vader in kruising met o.a. Marcelis en Huybrechts lijnen … kers op de taart werden Dirk Van Den Bulck duiven via sportvriend Mick Collins; in kruising met de andere lijnen maakten Shaun de top van zijn club, provincie tot aan Nationaal niveau … niet zonder reden wordt Shaun vaak de ongekroonde koning van de Engelse duivensport genoemd.

De resultaten liegen er natuurlijk niet om, met o.a.

    In 2015; Winnaar van 46x 1e prijs incl. 10x 1e Federation

    In 2016; Winnaar van 47x 1e prijs incl. 11x 1e Federation & 5x 1e Section

    In 2017; Winnaar van 40x 1e prijs incl. 8x 1e Federation

    In 2018; Winnaar van 71x 1e prijs incl. 16x 1e Federation & 4x 1e Section

    In 2019; Winnaar van 70x 1e prijs incl. 14x 1e Federation & 11x 1e Section

In veiling alle beste vliegers en kwekers van deze kampioenencollega. Vooral nazaten van de twee stamduiven Magic Pie en The Ultimate … een veiling van grootse klasse.

To jest przyszła aukcja. Wszystkie gołębie będą widoczne, kiedy rozpocznie się licytacja.