Hardy Krüger (DE)

One Loft Race Special

To jest przyszła aukcja. Wszystkie gołębie będą widoczne, kiedy rozpocznie się licytacja.