Charity Auction

In een fantastische veiling op PIPA onder de naam Pigeons For Life haalde PIPA een substantieel bedrag binnen om de werking van vier verschillende organisaties financieel te ondersteunen. Een van de bieders die op drie duiven uit deze veiling de hoogste bieder werd, gelukte het niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Om die reden komen deze 3 duiven nogmaals in veiling op PIPA - een tweede kans op drie zeer waardevolle pareltjes!
3 loten in deze veiling
Deel 1
3 loten