Bart Geerinckx (BE)

Jongen uit de beste kwekers & vliegers

De naam Geerinckx klinkt als een klok in de Internationale duivensport. Er werd alles gewonnen wat er te winnen valt, maar toch blijft team Geerinckx uiterst gedreven om duivensport op topniveau te blijven spelen. En daarmee teren ze op een kolonie duiven die zijn gelijke nauwelijks kent, met iconen als Gladiator en Wittekop Sylvester als stamduiven en gouden verervers. In veiling als pronkstuk een kind van 1e Nat. asduif Little Star x 1e Zone winnaar Broer Queen James … verder kinderen uit meer Geerinckx topkwekers en -vliegers zoals Smart Boy (1e prov. asduif & 1e Nat. Zone Limoges), Strong Gladice (1e prov. asduif), Future Boy (4e fondduif België PIPA Ranking), Queen James (5e Nat. asduif KBDB), Super Yearling, etc.
هذا مزاد قادم. ستكون جميع الحمام مرئية عند بدء المزايدة.